Umursuzmongol

  • Aseksüel olduğumu belirttiğim bazı tanıdıklarımdan bu cümlelerin belki de her birini farklı yer ve zamanlarda duymuşumdur, ve benzer açıklamalarla anlatmaya çalışmışımdır 😀 kendi açımdan çok tutarlı bir yazı diye […]